T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Giresun İline Bağlı Yaylak Alanlarda Sorun Olan Ormangül’ü ile İlgili Çalışmalar

Yayın Tarihi : 1.12.2023

​Giresun iline bağlı yaylak alanlarda sorun olan Ormangülü (Rhododendron spp.)’ne karşı mücadele olanakları ve durum tespitine yönelik Enstitümüz konu uzmanlarından Dr. İstem Budak ve Dr. Yasemin Sabahoğlu ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığından Ziraat Mühendisi Sibel KARA Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etmişler, yetkililerle görüşmüşler ve yaylak alanlarda durum tespiti yapmışlardır.