T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TOKPA projesi saha çalışması

Yayın Tarihi : 2.11.2023

Enstitümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Orta Anadolu Bölgesi Patates Üretim Alanlarında Toprak Kökenli Patojenler ve Mücadelesi (TOKPA)” projesinin dayanıklılık çalışmalarında kullanılacak materyalin toplanması amacıyla Dr. Emel ÇAKIR ve Dr. Kamil Duman Nevşehir ve Niğde illerinde patates depo ve üretim alanlarında sürvey yapmıştır.