T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"Soil-Borne Pathogens Platform" Çalıştayı

Yayın Tarihi : 13.10.2023

​TAGEM ve CIMMYT koordinasyonunda, Enstitümüz organizasyonuyla 11-13 Ekim 2023 tarihlerinde Abant/Bolu'da "Soil-Borne Pathogens Platform" Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin ÇAKAL, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ ve CIMMYT ülke temsilcisi Dr. Abdelfattah DABABAT'ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Çalıştaya TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK ve Tarla Bitkileri Daire Başkanı Suat YILMAZ'ın yanısıra üniversiteler, TAGEM araştırma enstitüleri ve özel sektörden araştırmacılar ve temsilciler katılım sağlamıştır. Çalıştayda toprak kökenli patojenler ve nematodlar konusunda CIMMYT tarafından yapılan araştırmalar ve mevcut durum; hububat ve diğer ürünlerde klasik ıslah ve hızlı ıslah çalışmaları; dayanıklılık ıslahında genomik yaklaşımlar,  buğday başta olmak üzere, baklagil ve sebzelerde hastalık ve nematodlara dayanıklılık kapsamında yapılan testlemelerin sonuçları, toprak kökenli patojenlerin mücadelelerine yönelik yeni yaklaşımlar konularında sunumlar yapılmıştır.