T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİYOSFER Merkezini Ziyaret

Yayın Tarihi : 4.08.2023

​Enstitü Müdürümüz Doç.Dr. Ayşe Özdem, Teknik Müdür Yardımcımız Dr. Aynur Karahan ve Tarımsal Fauna ve Mikroflora Bölüm Başkanımız Doç.Dr. Yasemin Güler Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi almışlardır. Merkez Müdürü Prof. Dr. Selim S. Çağlar ve Küratörler Dr. Güzin Emecen ile Şenay Topaloğlu'na teşekkür ederiz.