T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kök Çürüklüğü Hastalıklarına Karşı Araştırma Çalışmaları Başlatıldı

Yayın Tarihi : 29.12.2021

nkara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında İlimizdeki meyve fidanlıklarında görülen Phytophthora ( Kök çürüklükleri) türlerinin saptanması ve anaçlara karşı reaksiyonlarının belirlenmesi çalışması başlatıldı.

Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olan meyvecilik, günümüzde üretimden pazarlamaya kadar geçen süreç içerisinde birçok sorunla karşı karşıyadır. 
Bunlar  içerisinde meyve fidanı yetiştiriciliği yapılan tüm ülkelerde gün geçtikçe önemi artan, ekonomik boyutlara ulaşan zarar ile meyve fidanı üretimini sınırlandıran fungal kök hastalıkları ve bunlar içerisinde de Phytophthora spp.’ nin neden olduğu kök ve taç çürüklüğü hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğünün neden olduğu hastalıklar ülkemizde önemli üretim ve ihracat değerine sahip olan elma, ceviz, kiraz ve şeftali meyvelerinde önemli zararlara neden olmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizin önemli meyve fidanı üretim yerlerinden birisi olan Bursa İli meyve (Elma, Ceviz, Kiraz, Şeftali) ve en büyük elma fidan üretim merkezi olan Isparta İli elma fidanlıklarındaki fidan üretimini tehdit eden fidanlarda geriye doğru ölüm ve kurumalara neden olarak verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen kök ve kök boğazı çürüklüğü etmeni Phytophthora türlerinin  tanısı klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılacaktır. Fidanlıklarda kurumalara neden olan Phytophthora türleri ve yaygınlık oranları tespit edilecek, türlerin moleküler yöntemler kullanılarak kesin ve hızlı tanısı ile filogenetik analizleri yapılacak, virulens Phytophthora türlerine karşı Türkiye’ de yaygın olarak kullanıldığı bilinen MM106, MM111, M9, M26  ve Geneva elma anaçları ile çeşit reaksiyon çalışmaları yapılacaktır. Bu projenin çıktıları ve kullanım alanları, hastalığın fidan üretimi için önemini ortaya koyarak mücadele programına alınıp alınmayacağı konusunda temel oluşturmak, hastalığa karşı dayanıklı elma anaçlarının belirlenerek bu anaçların kullanımının yaygınlaşması için üreticilere tavsiyelerde bulunmak, ayrıca araştırma sonuçlarını, dayanıklı çeşit ıslahı çalışmaları yapan kuruluşların kullanımına sunmaktır.
Proje kapsamında Ankara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Tülin ERTEK SARIGÜL ile birlikte Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerinden Ziraat Mühendisleri Uğur EKMEKÇİ, Tolga ERDEM, Ayşe KOZAN SÖNMEZ tarafından İlimizdeki fidanlıklardan kontrol ,gözlem ve numune alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki süre zarfı içerisinde Ankara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile koordine şekilde çalışmalar devam edecektir.