2.3.2018 / Gösterim Sayısı : 295

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Kapsamında Desteklenen PROTECTLIFE Projesi Açılış Toplantısı.

#Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Kapsamında Desteklenen PROTECTLIFE Projesi Açılış Toplantısı

Enstitümüz koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen "Bitki Koruma Ürünleri İle Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ziraat
Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi" (Prevention of Water Contamination from Point Sources with Plant Protection Products by Improving Extension Specialists' Vocational Competences) PROTECTLIFE Projesinin Açılış Toplantısı 27 Şubat 2018 Salı günü saat 10.00'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonu'nda yapıldı.

ProtectLife projesinin konsorsiyumu 8 ortaktan oluşmaktadır. Bu konsorsiyumda; Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ZMMAE) Koordinatör, National Agricultural Research and Innovation Centre (NAIK)-Macaristan, Research Institute of Horticulture (INHORT)-Polonya, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (USAMV)-Romanya, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü (AU TMTM), Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü-Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı (GKGM-BKÜDB) ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBIR) proje ortakları olarak yer almaktadır.


''