23.10.2017 / Gösterim Sayısı : 453

Hububatta Toprak Patojenleri Çalıştayı Yapıldı

#Hububatta Toprak Patojenleri Çalıştayı
Enstitümüz koordinasyonunda, 19 Ekim 2017 tarihinde ''Hububatta Toprak Patojenleri Çalıştayı'' Bakanlığımız Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK açılış konuşmasında; Türkiye'de hububattın önemi ve yapılan Ar-Ge çalışmalarından beklentilerini dile getirmiştir.

Çalıstayda; TAGEM Bitki Sağlığı Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK, TAGEM, GKGM, TİGEM 'in teknik personeli, GAPTAEM, Bornova, Adana, Antalya, Konya ve Diyarbakır Enstitülerinin yöneticileri ve teknik personeli, Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlükleri personeli, Ankara, Niğde Ömer Halisdemir ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerinin öğretim üyeleri, FAO, CIMMYT, ICARDA, BASF, BAYER, AGRINOVA, AGROBEST, HEKTAŞ, SYGENTA, DOĞAL KİMYA, TİSİT, TOBB, TZYMB, TUSAF kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelmiştir.

Çalıştayda; Hububatta önemli zararlara neden olan toprak kökenli nematodlar ve funguslar konusunda ülkemizde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Doç Dr. Halil TOKTAY ve Enstitümüzden Dr. Filiz ÜNAL tarafından değerlendirilmiştir. Toprak Menşeli Hastalıklara Karşı Germplasm geliştirme konularında ICARDA'in yaptığı çalışmalar Dr. Mesut KESER tarafında, CIMMYT'in Türkiye'de bugüne kadar Toprak Patojenleri konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve gelecek ihtiyaçları ise Dr. Amer DABABAT tarafından belirtilmiştir. İklim değişikliğinin toprak patojenlerine etkileri konusunda Ankara Üniversitesinden Prof. Dr Aziz KARAKAYA gelecekte popülasyon artışına neden olabilecek fungus türleri hakkındaki geliştirilen senaryoları ortaya koymuştur. Ayrıca toprak patojenlerinin kimyasal mücadelesinde dünyada öncü pestisit üreticilerinin bu konuya bakışı ve gelecek beklentileri ile ilgili BASF''den Dr. Zafer UÇKUN bilgilendirmede bulunmuştur. Sunuların genel değerlendirme yapılmış ve çalıştay sona ermiştir.
''