T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Proje Değerlendirme Grup Toplantılarımız Tamamlandı

Yayın Tarihi : 28.3.2021

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tüm Araştırma Enstitülerinin; yeni teklif projelerinin, yürütülmekte olan projelerin ve sonuçlanan projelerin görüşüldüğü ve "Tarımsal Araştırma Mastır Planı" hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Proje Değerlendirme Grup Toplantıları (PDG) Web konferans yöntemi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin tarımsal araştırma öncelikleri, hedefleri ve politikaları doğrultusunda hazırlanan projelerin görüşüldüğü 2021 Yılı Proje Değerlendirme Grup Toplantıları; 1-27 Mart 2021 tarihleri arasında Pandemi nedeni ile Web konferans yöntemi ile çevrimiçi olarak 4 hafta sürmüştür.

Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve yayınlanmasını karara bağlamak amacıyla yapılan PDG Toplantısında; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinin teknik elemanları, Üniversite öğretim görevlileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1200 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Konu uzmanları tarafından yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projeler hakkında sunumlar yapılmış ve tüm katılımcılar da bu projelere katkıda bulunmuşlardır.