T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Yönetimin Gözden Geçirme(YGG) “ Toplantısı Gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi : 2.02.2023
Enstitümüz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, sistemin kurum politikasına ve hedeflerine uygunluğunu, yeterliliğini, gelişimini ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmesi amacı ile “Yönetimin Gözden Geçirme” toplantısı Enstitü idaresi ve bölüm/birim sorumlularının katılımı ile 31.01.2023 tarihinde gerçekleştirildi. Enstitü bölüm ve birimlerinin 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerinin sunulduğu toplantıda Enstitümüzün 2023 yılı hedefleri belirlendi.