T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Toprak ve Gübre Yönetiminin İklim Değişikliğine Etkisi Çalıştayı” düzenlendi

Yayın Tarihi : 22.12.2021

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koordinatörlüğünde FAO-TAGEM ve BÜGEM işbirliği ile yürütülen "TCPF: Toprak ve Gübre Yönetiminin İyileştirilmesi" Projesi TCP/TUR/3802/C2) kapsamında düzenlenen Toprak ve Gübre Yönetiminin İklim Değişikliğine Etkisi Çalıştayı 20 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmiştir. Açılış konuşmalarını Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Bülent SÖNMEZ ve FAO Doğal Kaynaklar Yetkilisi Evetta ZENINA’nın gerçekleştirdiği çalıştayda Enstitümüz İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Bölüm Başkanı İlknur CEBECİ sera gazı emisyonları konusunda enstitü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapmıştır.

Çalıştay, Enstitü Müdürü Dr. Mehmet KEÇECİ’nin başkanlığında gerçekleştirilen soru-cevap oturumu sonrasında “GEF 8 Dönemi-Gelecek Projeler İçin Muhtemel Fırsatlar” konu başlığının değerlendirilmesi ile son bulmuştur.