T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Toprak Yönetimi ve Toprak Verimliliği Eğitimi 08-12 Kasım 2021

Yayın Tarihi : 8.11.2021

Toprak Yönetimi ve Toprak Verimliliği Eğitimi

8-12 Kasım 2021

UTEM ve Zoom (Hibrid)

ARKA PLAN BİLGİSİ

Sürdürülebilir toprak yönetimi, özellikle maksimum ürün verimi ve kalitesi için optimal bitki büyümesine ihtiyaç duyulan entansif üretim sistemlerinde, toprağın işlevini etkili bir şekilde yerine getirmesi için başlıca gerekliliktir. Üretkenlikteki düşüş eğilimini tersine çevirmek, yıllık ve çok yıllık bitkilerin ve meraların yetişmesi için optimal bir mikro-çevrenin sağlanmasını gerektirir. Bu bağlamda, gıda ve çevre güvenliğine erişmek için bu alandaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin derin bilgilerinden ve katkılarından faydalanmak gerekir.

Toprak ve Gübre Yönetiminin Geliştirilmesi (TCP/TUR/3802/C2) projesi bünyesinde, kazanılan bilginin kayıt altına alınması ve gelecekteki teknik personele aktarılması için Gübre Yönetimi alanında Eğiticilerin Eğitimi etkinliği düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Toprak yönetim stratejileri, ürün verimliliğinin sürdürülebilir bir şekilde artırılması için, toprak, toprağın kullanımı ve verimliliğinin idame ettirilmesi ile ilgili bilginin edinilmesine dayanır.  Bu eğitim, katılımcıların toprak yönetiminin önemini kavramalarını ve sağlıklı ve verimli toprakların ürün verimi açısından vazgeçilmez olduğunu fark etmelerini hedeflemektedir. Eğiticilerin Eğitimi bünyesinde iki eğitim modülü işlenecektir: 1) Toprak Verimlilik Parametreleri, Uluslararası Standartlar ve Uyum ve Toprak Haritalamasının Amacı ve Temel İlkelerine odaklanmak suretiyle Toprak Bilgi Sistemleri Eğitimi ve 2) Toprak İlkeleri, Toprak Verimliliğinin Anlaşılması, Gübre ve Bitki Besin Elementleri Bilgisi ve Bitki Besin Elementi Gereksinimini Anlama ve Analiz Etme becerisine odaklanmak suretiyle Toprak Verimliliği Eğitimi.

Eğitim power point sunumları ve aşağıdakiler dahil çeşitli öğrenme tekniklerinin kullanımı ile gerçekleştirilecektir:  

  1. Etkileşimli tartışma
  2. Örnek vaka analizi, modeller, çizelgeler ve diğerlerinin kullanımı
  3. Grup çalışması
  4. Filmler ve diğer mevcut medya kaynakları

 

EĞİTİMİN BEKLENEN SONUÇLARI

Eğitimin başlıca hedefi, eğiticilerin toprak ve verimlilik yönetim uygulamaları alanındaki bilgi ve kapasitelerinin artırılması ve daha geniş faydalanıcı kitleleri ile paylaşılmasının sağlanmasıdır.

Eğiticilerin Eğitimi oturumları aracılığı ile çiftçi kolaylaştırıcıları eğitmek üzere 5 kişilik bir eğitici kitlesi oluşturulacaktır. Eğitimin her bir günü farklı modüllerden oluşacaktır.

8.11 (iki grup için ortak gündem)

ZamanKonuSorumlu kişi
09:15-09:30Açılış konuşmasıEvetta Zenina
09:30-11:30Toprak ve gübre yönetimi alanındaki düzenlemelerTaskin Oztas
11:30-11:45Ara  
11:45-13:45Toprak Verimlilik/Üretkenlik Parametreleri ve Bunların Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Standartlar ve Uyum ve Verimlilik temelli toprak veri analizi  

Fayisa Olana

 

13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Toprak Verimliliği/Üretkenliğine Dayalı Toprak Veri Analizi Bulent Erenoglu
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Taskin Oztas

 

TOPRAK YÖNETİMİ EĞİTİM GÜNDEMİ

 

Gün 2

ZamanKonuSorumlu kişi
09:30-11:30Toprak Haritalamasının Amacı ve Temel İlkeleriTaskin Oztas
11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Örneklem Yöntemleri

Marcos Angelini

 

13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Dijital Toprak Haritalama Teknikleri ve Kullanım Avantajları Marcos Angelini
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Taskin Oztas

 

Gün 3

Zaman KonuSorumlu Kişi
09:30-11:30Mekânsal değişkenlik ve mekânsal veri tespit yöntemleri Taskin Oztas
11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Ölçeklendirme ve tutarlılık Marcos Angelini
13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Veri sistemlerinin ana ilkeleri (veri temini, analiz, depolama, veri mutabakatı)Marcos Angelini
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Taskin Oztas

 

Gün 4

ZamanKonuSorumlu Kişi
09:30-11:30Toprak Bilgi Sistemlerinin Mevcut DurumuTaskin Oztas
11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Örneklem Yöntemleri

Fayisa Olana

 

13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Örneklem Yöntemleri

Fayisa Olana

 

16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Taskin Oztas

 

Gün 5

ZamanKonuSorumlu Kişi
09:30-11:30Toprak Haritalamasının Amacı ve Temel İlkeleri

Fayisa Olana

 

11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Toprak Bilgi Sistemlerinin Mevcut DurumuTaskin Oztas
13:45-14:45Öğle arası  
14:45-16:45Uygulamalı çalışma (veri ve harita bilgisini kullanma, çıktı üretme ve yorumlama)

Marcos Angelini

 

16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Taskin Oztas

 

TOPRAK VERİMLİLİĞİ EĞİTİM GÜNDEMİ

 

Gün 2

ZamanKonuSorumlu Kişi
09:30-11:30Sürdürülebilirlik ve Bitki BeslemeFayisa Olana
11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Dengeli Bitki BeslemeOmar Daraghmeh
13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Bitki Besleme ve VerimFayisa Olana
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Bulent Erenoglu

 

Gün 3

ZamanKonuSorumlu Kişi
09:30-11:30Gübreler ve GübrelemeBulent Erenoglu
11:30-11:45Ara  
11:45-13:45Optimal Bitki Besleme İlkeleri (Hassas Besin Elementi Yönetiminin 4R'si)Omar Daraghmeh
13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Optimal Bitki Besleme İlkeleri (Hassas Besin Elementi Yönetiminin 4R'si)Omar Daraghmeh
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Bulent Erenoglu

 

Gün 4

ZamanKonuSorumlu Kişi
09:30-11:304R Bitki Beslemenin Uygulamaya Yönelik Örnekleri Bulent Erenoglu
11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Ürün Verimi, Besin Elementi Alımı, Besin Elementinin Uzaklaştırılması, Besin Elementi Kullanımının Etkinliği ve Gübrelemenin EkonomisiOmar Daraghmeh
13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Ürün Verimi, Besin Elementi Alımı, Besin Elementinin Uzaklaştırılması, Besin Elementi Kullanımının Etkinliği ve Gübrelemenin EkonomisiOmar Daraghmeh
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Bulent Erenoglu

 

Gün 5

ZamanKonuSorumlu Kişi
09:30-11:30Gübreleme TavsiyeleriBulent Erenoglu
11:30-11:45Ara 
11:45-13:45Gübreleme TavsiyeleriBulent Erenoglu
13:45-14:45Öğle arası 
14:45-16:45Karar Destek SistemleriBulent Erenoglu
16:45-17:25

- Soru/Cevap ve Yorumlar

- Kolaylaştırıcının özeti

Bulent Erenoglu