T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Toprak Gübre Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi İkinci Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi : 6.10.2021

"TCPF: Toprak ve Gübre Yönetiminin İyileştirilmesi" Projesi TCP/TUR/3802/C2) kapsamında düzenlenen Toprak Bilgi Sisteminin İyileştirilmesi Ulusal Eylem Planı Çalıştayı 05 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir. BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER, Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Bülent SÖNMEZ ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık'ın katılımıyla Enstitümüz Koordinatörlüğünde gerçekleşen Çalıştay Türkiye genelinde Toprak ve Gübre yönetimi uygulamalarını kullanacak uzmanların kapasitelerinin geliştirilmesi, yönetimi, bilgisel farkındalık oluşturmayı, Ulusal eylem planı taslağını ve gübre raporunun sunulmasını amaçlamaktadır.