T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KARVAKROLCE ZENGİN VE FARKLI ENDÜSTRİ SEKTÖRLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN KEKİK ÇEŞİDİMİZ 'ULUĞ BEY' TESCİL OLDU

Yayın Tarihi : 11.04.2023

​Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi Aromatik Bitkiler Birimi'nin yürütmekte olduğu 'Orta Anadolu Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) Islah Araştırmaları' (TAGEM/TBAD/Ü/18/A7/P6/396) projesi kapsamında, klon seleksiyonu ile ıslah edilen ve Biga 18 ismiyle tescile sunulan İstanbul kekiği çeşit adayı 07.03.2023 tarihli tescil komitesi toplantısında, Birim Başkanı Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT'ın da katılımıyla; 'Uluğ Bey' ismiyle tescil olmuştur. Orta Anadolu Bölgesi ekolojik şartlarına dayanıklı olan çeşit geç çiçeklenmekte, dik gelişme göstererek (82.8 cm bitki boyu), otsu yapısını kolay kaybetmemektedir. Üç yıllık plantasyondan; ortalama % 6.2 uçucu yağ içeren çeşit, %76.53-82.1 carvacrol içermektedir. Bir yetiştirme sezonunda, tek biçimden 1695 kg/da yeşil herba, 678 kg/da drog herba ve 272 kg/da drog yaprak verimi elde edilmektedir.