T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ ARPA DENEMELERİNİN HASADI TAMAMLANDI

Yayın Tarihi : 6.06.2022

Bakanlığımızın Ar-Ge destek programı çerçevesinde KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Enstitümüz işbirliği yürütülen "Kuzey Kıbrıs Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin Oluşturulması Projesi" nin 2021-2022 yetiştirme sezonu hasatları tamamlandı.

Enstitümüz araştırmacılarında İsmail SAYİM ve Dr. Namuk ERGÜN 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında projenin ıslah çalışmalarında hasat öncesinde yapılması gereken gözlem ve ölçümlerin alınması, seleksiyon, denemelerin hasat ve hasat sonrası tartımlarının yapılması için Türkmenköy ve Güzelyurt lokasyonlarına gitmişlerdir. Gözlem ve seleksiyon işlemlerinin ardından denemelerin hasadı deneme biçerdöveri ile yapılmıştır. Tüm materyalde hasat sonrası elde edilen tohumlar tartımlarının ardından bir sonraki yıl ekilmek üzere kese kağıtları içinde soğuk hava deposuna kaldırılmıştır.  Ayrıca ıslah çalışmanın bundan sonraki kısmında yapılması gereken işlemler ve alınması gereken tedbirler ile ilgili olarak KKTC araştırmacıları ile görüş alışverişi sağlanmıştır.

 

 

 

 

Proje kapsamında geliştirilip 2021 yılında tescil olan Beşparmak ve 2022 yılında tescil olan Reşatbey arpa çeşitlerinin Güzelyurt ve Türkmenköy'de yer alan tohumluk üretim alanları KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cem KARACA ile birlikte kontrol edilmiştir. İncelemeler sırasında çeşitlerimizin yaprak hastalıklarına dayanımları, tane ve sap verimleri ile çevrede yetiştirilen diğer çeşitlere göre oldukça üstün başarı sağlandığı görülmüştür.

 

Bu çeşitlerin tohumluk üretimlerine yönelik önümüzdeki yıllarda izlenecek yol ile ilgili KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı sayın Dursun OĞUZ'a bilgi verilmiş ve bakanlığın diğer yetkilileri ile fikir alışverişi yapılmıştır.