T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BUĞÇETAP PROJESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 26.05.2022

Enstitümüz Tarım Ekonomisi Bölümü liderliğinde Türkiye'nin buğday üretim alanlarının %70'ini kapsayan 30 ilde; TAGEM'e bağlı 8 Araştırma Enstitüsü'nün Tarım Ekonomisi Bölümleri ile işbirliği içerisinde 5 yıl süre ile yürütülecek olan TAGEM Tarafından Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Üretici Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi ve Takibi (BUĞÇETAP) başlıklı ülkesel projenin saha çalışmaları öncesi koordinasyon toplantısı çevrim içi toplantı ile gerçekleştirildi.

Bu proje ile; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)'e bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilerek, üreticilerin kullanımına sunulan buğday çeşitlerinden; üretici memnuniyetinin araştırılması ve TAGEM tarafından geliştirilen buğday çeşitlerinin takibinin yapılması amaçlanmaktadır.