T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ, MEVCUT DURUMU VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI’NA KATILIM SAĞLANDI.

Yayın Tarihi : 24.3.2022

​Enstitümüz, bir yandan ülkemiz tarım sektörü için büyük önem taşıyan yem bitkileri üzerine araştırmalarını sürdürürken bir yandan da güncel gelişmeleri takip ediyor. Bu kapsamda; Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümümüz araştırmacılarımız tarafından, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) düzenlediği "Yem Bitkileri Üretimi, Mevcut Durumu ve İklim Değişikliği Kapsamında Alınacak Önlemleri Değerlendirme Çalıştayı'na" katılım sağlandı.