T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ANKARA İLİNDE NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN BİTKİ TÜRLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Yayın Tarihi : 3.3.2022

Enstitümüzün de taraf olduğu ''Ankara İlinde Nesli Tehlike Altında Olan Bitki Türlerinin Korunmasına Yönelik Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" kapsamında Tür Koruma Eylem Planı ve Diğer Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Korunması Protokolü'' kapsamında çalışma konularını belirlemek ve yol haritasının çizmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IX. Bölge Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü, Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin katılımı ile 01.03.2022 tarihinde çevrim içi toplantı gerçekleştirilmiştir.

Enstitü Müdürümüz Dr. Hümeyra YAMAN, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynakları Bölüm Başkanı Şenay BOYRAZ TOPALOĞLU, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynakları Bölümü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Mine ERTEM, Biyoteknoloji Bölümü'nden Dr. Nur KOYUNCU toplantıya katılım sağlamıştır. Toplantıda Ankara endemik bitkilerinin in-situ ve ex-situ korunmasına katkı sağlamak üzere yapılacak olan çalışmalar, kurumlar arası işbirliği protokolü çerçevesinde değerlendirilmiştir. Endemik bitkilerin tohumlarının toplanması, tohum fizyolojisi ve mikroçoğaltım konularında görüş alışverişinde bulunularak gerçekleştirilecek faaliyetler planlanmıştır.