T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Balık Genetik Kaynakları-Moleküler Metotlar Pratik Eğitimi

Yayın Tarihi : 20.3.2019

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörlüğünde Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu (CACFish) ile enstitümüz ev sahipliğinde “Fish Genetics Resources-Practical Training on Molecular Methods” başlıklı bölgesel eğitim çalışması 19-22 Mart tarihleri arasında düzenlenmektedir.
Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik ortak bir mekanizma kurulması ve su ürünleri alanındaki ülke deneyimlerinin paylaşılması amacıyla oluşturulan komisyonunun enstitümüzde sürecek programında ülke uzmanlarına enstitümüz bünyesinde uygulanan moleküler tekniklerin paylaşımı sağlanacaktır.
Eğitim çalışmamızda, üye ülke Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye; gözlemci ülke olarak Kazakistan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcileri ile toplam 18 katılımcı yer almaktadır.