T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tescil Formları Güncelleniyor

Yayın Tarihi : 31.1.2019

Su Ürünleri Genetik Kaynakları 2018 Yılı “Tescil Ulusal Komitesi Olağan Toplantısı” Kararlarına göre; Tescil formlarında standardizasyonun sağlanması amacıyla bir manuel hazırlanmasına ve tescil formlarında revizyona gidilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede enstitümüz ev sahipliğinde manuel hazırlanması, standart fotoğraf çekim tekniklerinin gösterilmesi ve tescil formunun revizyonu konularında TAGEM, AKSAM, SAREM ve ELSAM' dan araştırmacıların katılımıyla 30-31 Ocak 2019 tarihleri arasında hazırlık toplantısı yapılmıştır.