T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6. HAMSİ ÇALIŞTAYI

Yayın Tarihi : 4.5.2018

Hamsi av miktarı; av çabasındaki kontrolsüz gelişmeler, aşırı avcılık, kirlilik, Karadeniz ekosistemini ve hamsi stoklarını etkileyen egzotik türlerin Karadeniz'e girmesi, hamsinin besinini oluşturan birincil üretimdeki yıllara göre artış ve azalmalar, deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğundaki yıllara göre değişimlerden etkilenmektedir. Ayrıca hamsi üzerinden beslenen palamut gibi balıkların Karadeniz ekosistemindeki populasyon hareketliliği ve hamsi üzerinden beslenme alışkanlıklarının hamsi stoklarıyla ilişkisinden kaynaklı olabilecek faktörler de hamsinin Karadeniz'deki stoklarını etkilemekte ve bu durum av miktarının yıllara göre dalgalanmasına neden olabilmektedir.

Bizim için gerek besin değeri açısından önemi gerekse ekonomik olarak geçim kaynağımızı sağlayan hamsi stokunun devamlılığı ve sürdürülebilir avcılığının sağlanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla "Hamsi Balığı Balıkçılık Yönetim Sistemi" oluşturulması balıkçılık sektörümüzün bir ihtiyacıdır.

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliğinde yürütülen  "Ekonomik Öneme Sahip Pelajik Balık Stoklarının İzlenmesi" projesi kapsamında Hamsi balıkçılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Hamsi Çalıştayı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Dr. Ali AYAR, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Dr. Erdinç GÜNEŞ, proje araştırıcıları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ilgili personelleri, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği ve Su Ürünleri Kooperatifleri yetkilileri, sektör temsilcileri ve balıkçıların yanında yurtdışından bilim adamlarının da katılımı ile 4 Mayıs 2018 Cuma günü Trabzon Park Dedeman Otel'de gerçekleştirilecektir.

Bu yıl 6. Düzenlenen Hamsi Çalıştayı'na Hamsi konusunda bilimsel çalışmaları ile öne çıkan Peru Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miguel Ñiquen CARRANZA'nın katılımı oldukça dikkat çekmektedir. Bilindiği gibi Peru dünyada en fazla hamsi avcılığı yapan ülke durumundadır. Ayrıca Karadeniz'deki Su Ürünleri Araştırma Enstitülerinden yabancı bilim adamlarının katılımı oldukça faydalı olacaktır. Ukrayna'dan Dr. Kostiantyn DEMİANENKO ve Rusya'dan Dr. Victor NİKOLSKY gibi bilim adamları kendi ülkelerindeki hamsi avcılığı konusunda bilimsel sunumlar ile katılım sağlayacaklardır.

Sunumların ardından "Karadeniz'de Hamsi Balıkçılık Yönetim Sistemi"  konulu Panel düzenlenecektir.