T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güdümlü Proje Yönetim Komitesi Toplantısı-2017

Yayın Tarihi : 10.11.2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Güdümlü Proje Yönetim Komitesi Toplantısı" 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde enstitümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire başkanı Dr. Ali Ayar başkanlığındaki toplantıya Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih ER, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Ramazan ÇELEBİ, enstitü müdürleri Doç. Dr. İlhan AYDIN (SUMAE), Rızvan SÜYEK (AKSAM), Şakir ÇINAR (SAREM), Özkan ÖZBAY (ELSAM) ve TAGEM, BSGM ve enstitülerden ilgili teknik personel katılım sağlamıştır.