T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genç Çiftçi Projesi

Yayın Tarihi : 10.10.2017

Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan "TR90 Bölgesinde Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi" projesi kapsamında genç çiftçilerle Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun illerinde Yük. Müh. Ali ÇANKAYA ve Yük. Müh. Gülsüm BALÇIK MISIR tarafından anket çalışması yapılmaktadır.  

Projenin amacı; gençlerin tarımsal üretim yapmayı tercih edip etmeme eğilimlerinin temelinde yatan faktörlerin belirlenmesi, gençlerin çiftçilik mesleği ile ilgili tutumlarının saptanması, Genç Çiftçi Desteklemelerine kriter olabilecek parametrelerin belirlenmesi, genç çiftçilerin tarımsal girişimcilik ile ilgili tutum ve davranışlarının belirlenmesi, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında genç çiftçilere verilen hibe desteklemelerinin başvuru esnekliğinin hesaplanması, desteğe başvuran işletmelerin bilgi ve tecrübe eksikliğinin belirlenmesi, işletmelerin risk algısı hakkında bilgi edinilmesi, desteklemelerden yararlanan projelerin sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik açısından irdelenmesi amaçlanmaktadır.Araştırmanın sonucunda belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Çıktıların yeni araştırmalara, kırsal kalkınma projelerine ve politika belirleyicilere ışık tutacağı düşünülmektedir.

?