6. Hamsi Çalıştayı

 

Hamsi; hakkında şiirler ve maniler yazılan, çeşit çeşit yemekleri ile festivaller düzenlenen, ekonomik açıdan çok kıymetli, besin değeri açısından oldukça değerli bir balığımızdır.

Bilindiği üzere hamsi, ülkemizde avcılıkla elde edilen su ürünlerinin yaklaşık %50'sini, deniz balıkları üretiminin ise yaklaşık %60'ını oluşturmakta olup, tamamına yakın kısmı Karadeniz'de avlanılmaktadır. Avlanan deniz balıklarının son yirmi yılda ortalama %75'i Karadeniz'den karşılanmıştır.

Hamsi av miktarında birçok nedenden dolayı yıllara göre önemli dalgalanmalar görülmektedir. Bu nedenlerden bazıları av çabasındaki kontrolsüz gelişmeler ve aşırı avcılık, kirlilik, Karadeniz ekosistemini ve hamsi stoklarını etkileyen Mnemiopsis leidyi ve Beroe ovata gibi egzotik türlerin Karadeniz'e girmesi, hamsinin besinini oluşturan birincil üretimdeki yıllara göre artış ve azalmalar, deniz suyu sıcaklığında ve tuzluluğundaki yıllara göre değişimlerdir. Hamsi üzerinden beslenen palamut gibi balıkların Karadeniz ekosistemindeki populasyon hareketliliği ve hamsi üzerinden beslenme alışkanlıklarının hamsi stoklarıyla ilişkisinden kaynaklı olabilecek birçok faktör, hamsinin Karadeniz'deki stoklarını etkilemekte ve bu durum av miktarının yıllara göre dalgalanmasına neden olabilmektedir.

Bizim için gerek besin değeri açısından bu kadar önemli gerekse ekonomik olarak geçim kaynağımızı sağlayan hamsi stokunun devamlılığı, sürdürülebilir avcılığının sağlanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla "hamsi balığı balıkçılık yönetim sistemi" oluşturulması balıkçılık sektörümüzün bir ihtiyacıdır.

Hamsi balıkçılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği, bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Hamsi Çalıştayının ülkemize ve balıkçılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

 

Doç. Dr. İlhan AYDIN

Enstitü Müdürü

 


VI. Hamsi Çalıştayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinesinde 4 Mayıs 2018 tarihinde Trabzon'da düzenlenecektir. Söz konusunu çalıştay kapsamında;

Hamsi stoklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, av filosunun takibi, karaya çıkarılan balık miktarının izlenebilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili yönetim stratejilerinin belirlenmesine yönelik bilgi paylaşımının yapılması,

 Üniversitelerden akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, davetli yabancı bilim adamlarının, balıkçıların, konusunda uzmanların ve tüm katılımcıların Karadeniz'in en önemli türü olan hamsinin bugünü ve geleceği ile ilgili değerlendirmeleri, görüş ve önerilerini sunacakları bir çalıştay yapılması hedeflenmektedir.


ÇALIŞTAY  DÜZENLEYİCİSİ:

 Doç. Dr. İlhan AYDIN     

 

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ)

Doç Dr. İlhan AYDIN (SUMAE)

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.)

Dr. Yaşar GENÇ (SUMAE)

Dr. Nimet Selda BAŞÇINAR (SUMAE)

Dr. Murat DAĞTEKİN (SUMAE)

 

DÜZENLEME KURULU:

Dr. Nimet Selda BAŞÇINAR

Dr. Mustafa ZENGİN

Dr. Nazlı KASAPOĞLU   

Dr. Gökhan ERİK

D. Selim MISIR

Murat ERBAY

Salih İLHAN

 


1. Hamsi Çalıştayı

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2. Hamsi Çalıştayı

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​


 
​  

3. Hamsi Çalıştayı

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  ​   ​   ​

4. Hamsi Çalıştayı

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​   ​   ​  

5. Hamsi Çalıştayı

​ ​
​ ​ ​ ​ ​
​   ​   ​  ''