​Yetiştiricilik Bölümü


Bölümümüz liman işletmesi, kapalı devre tatlı su ünitesi ve deniz balıkları kuluçkahanesi ve yeni ünite birimlerinden oluşmakta olup, Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği, İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği, Yetiştiricilik Teknolojisi, Balık Besleme, Adaptasyon, Diğer Üretimler (Hizmet, Danışmanlık vb.) gibi çalışma konuları kapsamında Karadeniz alabalığı, Karadeniz kalkanı, Pisi, Mersin balığı, Kırlangıç, Mavruşgil üzerine çalışmalar yürütmektedir.


Bağlı Birimler:


Deniz Balıkları Üretim Ünitesi

Yassı deniz balıkları üretiminde kullanılmak üzere kurulmuş olan kuluçkahane, yaklaşık 700 m2 kapalı alana sahiptir. Halihazırda kalkan balığı üretiminde kullanılmakta olup diğer potansiyel deniz balıkları üretiminde de kullanılması planlanmaktadır.

Tesiste; mekanik sistemler ile araştırma ve üretim birimleri mevcuttur. Mekanik sistemler; su alım sistemi, filtrasyon sistemi, sterilizasyon ve defenfeksiyon sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi, havalandırma sisteminden oluşmaktadır. Araştırma ve Üretim birimleri ise yem bölümü, anaç bölümü, larva üretim bölümü, yavru büyütme bölümü ve laboratuar birimlerinden oluşmaktadır. Üretim ünitesine gelen deniz suyu; 18 m, 40 m ve 55 m derinlikten olmak üzere 3 farklı noktadan alınmaktadır. 
 
Kapalı Devre Araştırma Ünitesi

Bu ünite 10 m3 su kullanım hacminde olup, tatlı su ve deniz suyu ile çalıştırılma özelliğine sahiptir. Sistemde su değişim oranı günlük %10 olarak ayarlanmıştır. Sistemde kullanılan su çalışılacak metod ve materyale uygun olarak filtre edilmektedir (yumurta inkübasyonunda 1 µ, ön beslemede 50 µ, yavru büyütmede 10 µ gibi). Fiziksel filtrasyon için otomatik filtre, torba filtreler ve kartuş filtreler kullanılmaktadır. Biyolojik filtrasyon için biyofiltre ve UV kullanılmaktadır. Sistem otomatik oksijen kontrol sistemi ile sürekli izlenmekte ve suyun oksijeni sürekli 7-9mg/l arasında tutulmaktadır. Ayrıca sistemde soğutma ünitesi olup, su sıcaklığı istenilen düzeyde sabit tutulabilmektedir.

5 yıldır kullanılan ünitede şimdiye kadar Karadeniz alabalığı, gökkuşağı alabalığı, Sibirya mersini (Acipenser baerii Brandt,1869) yumurta inkübasyonu, ön besleme ve büyütme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca deniz suyu kullanılarak kalkan balıklarına yönelik deneme çalışması da yapılmıştır. 
 
​Yeni Ünite

Bu ünite 640 m2 arazi üzerinde olup, halen inşaatı devam etmektedir. Tesis inşaatı tamamlandıktan sonra tatlı ve deniz suyu kullanılarak yetiştiricilik yapılması amaçlanmaktadır.

Yomra Limanı Deniz Kafes Ünitesi

Bu ünite 10 adet 4x4 m2 ve 2 adet 6x6 m2 boyutlarında polietilen kafesler, plastik yüzer dubalardan oluşan yürüme yolu ve yaşam mahallinden oluşmaktadır. Kafeslerin kurulu bulunduğu alanlarda deniz suyu derinliği 10 m olup, kafes ağ derinliği 6 m olarak sabit tutulmaktadır. Kafeslerde Karadeniz alabalığı, Gökkuşağı alabalığı, Mersin türleri (Karaca mersini, Sivriburun mersini, Huso Huso), Levrek ve Çipura balıklarına yönelik deneme çalışmaları yapılmaktadır.

''