28.3.2018 / Gösterim Sayısı : 273

Kalkan Balığı Balıklandırma Çalışmaları

Bakanlığımız ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında üretilen 28.178 adet markalı kalkan balığı, Enstitümüz tarafından yürütülen "Yetiştiricilik Yoluyla Üretilen Kalkan Balığı Yavrularının Doğal Stoka Katılımları ve Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi" projesi kapsamında 1998-2002 yılları arasında Artvin'den Sinop'a kadar 18 farklı bölgede denize bırakılmıştır.

Ayrıca 2004 ve 2009 yıllarında Trabzon il sınırları içerisinde 3 farklı bölgede toplam 19.933 adet markalı kalkan balığı doğal ortama bırakılmış ve dört yıl boyunca izlenmiştir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) arasında imzalanan "İzmit Körfezi'nin Balıklandırılmasına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Projesi" sözleşmesi gereği, Enstitümüz sorumluluğunda 2017 yılında İzmit Körfezi'nde kalkan balığı ile balıklandırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 5.000 adet kalkan balığı körfez sularıyla buluşturulmuştur.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) yürütücülüğünde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Alt Projesi" kapsamında 2017 ve 2018 yılının ilk aylarında Trabzon ve Samsun illerinde toplam 1000 adet markalı kalkan balığı denize bırakılmıştır.

Kalkan balığı ile yapılan balıklandırma faaliyetlerinin tamamı proje kapsamında yapılmıştır. Bırakılan balıkların gerek enstitü araştırma gemisi ile gerekse balıkçılar tarafından yakalanarak geri bildirimi sonucunda bu türle ilgili birçok veriye (göç durumu, beslenme alışkanlıkları, büyüme parametreleri vb.) ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında kalkan balığı doğal stoklarının yönetimi konusunda stratejiler geliştirilmiştir. Ayrıca bırakılan balıklar yasal avlanılabilir boya geldiğinde balıkçılar tarafından avlanıp pazara sunumları da gerçekleşmiştir. Böylece balıkçıların sosyo-ekonomik durumlarına da katkı sağlanmıştır. Diğer bir taraftan bu balıklandırma faaliyetleri türün doğal stoklarının iyileştirilmesi adına önemli katkı sağlanmıştır.

Karadeniz'de bu türle ilgili balıklandırma programı önümüzdeki dönemlerde de belirlenen çerçevede sürdürülmeye devam ettirilecektir.

''