T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitim Toplantısı

Yayın Tarihi : 18.10.2022

Enstitü Müdürlüğümüzce yürütülen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen "Kovanlar Anasız Kalmasın" adlı proje kapsamında 1 (bir) gün süreli "Ana Arı Yetiştiriciliği" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aziz GÜL ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Islah danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Alim TUTAR eğitici olarak katılım sağladılar.

Enstitü Müdürü Ali Türker YENER'in açılış ve selamlama konuşmasının ardından sırasıyla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan ÖZTÜRK, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet ÇELİK ve İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Lideri Enstitü Müdür Yardımcısı Atilla ÖZTOKMAK ise projenin tanıtımını yaparak, Enstitü Müdürlüğünün bu proje ile ana arı yetiştiriciliği konusunda altyapısının oluşturulduğundan bahsetti.

Konuşmaların ardından eğiticiler tarafından, sabah ve öğleden sonraki programa göre sırasıyla "Ana Arı Yetiştiriciliği" konusu anlatıldı.