T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GAP-KSS İhtiyaç Analizi Çalıştayı Düzenlendi

Yayın Tarihi : 21.10.2021

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Aracılığıyla Kamu, STK, Üniversiteler ile Özel Sektör Arasında İşbirliğinin Arttırılması" projesi kapsamında, GAP Bölgesi'nin ilgi alanında ihtiyaç ve önceliklerin paydaşlarıyla tartışılması amacıyla 19 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi "GAP-KSS ihtiyaç Analizi Çalıştayı" düzenlendi. Enstitü Müdürlüğümüz adına çalıştaya, Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcı katılım sağladılar.

Enstitü Müdürü Ali Türker YENER, yaptığı konuşmada;  kırsalda üretim yapan çiftçi nüfusunun azaldığını ve yaş ortalamasının yükseldiğini, bununla birlikte kırsaldaki tarımsal altyapı projelerinin (arazi toplulaştırma, sulama vb.) tamamlanamaması gibi olumsuzluklara bağlı olarak tarımsal üretimde verimliliğin düşük kaldığını, başta badem olmak üzere tarımsal üretimde geliştirilen yeni bilgi, teknik ve teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla uzman (Ziraat Mühendisi/Teknikeri/Teknisyeni gibi) genç çiftçilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi için projelerin hazırlanmasının gerektiğini söyledi. 

Müdür Yardımcısı Atilla ÖZTOKMAK ise konuşmasında; Enstitü Müdürlüğünce arıcılık konusunda yürütülen "Sağlık İçin Arı Zehri" ve "Kovanlar Anasız Kalmasın" projeleri hakkında bilgiler vererek GAP illerinde kadın çiftçiler için yapılabilecek projeler hakkında bilgiler aktardı.