T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AR-GE DESTEK PROGRAMI

Yayın Tarihi : 28.09.2020

AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. PROJE ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır.

Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında;

 a) Üniversiteler,

 b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve kılavuzda belirtilen I. Grup ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiş olan 16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

AR-GE DESTEK PROGRAMI kapsamında 16. PROJE ÇAĞRISI için ilgili Kurum ve Kuruluşlara afiş ve broşür dağıtılarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır.