T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKASI EĞİTİMİ ” SAREM’DE BAŞLADI

Yayın Tarihi : 21.6.2019

​Enstitümüz bünyesinde hizmet veren "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu" tarafından 17 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında "Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitimi " düzenlenmiştir. 13 kursiyerin katıldığı sertifika eğitiminde, Hayvan Deneyleri Mevzuatı, Etiği, Hayvan Davranışı ve Refahı, Deney Hayvanlarının Anatomisi, Fizyolojisi, Histolojisi ve Biyokimyası, Kan Alma, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri, Anestezi, Ötenazi, Hayvan Hastalıkları ve Biyoistatistik gibi pek çok konuda dersler devam etmektedir.