T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SAREM'DEN HADYEK EĞİTİM TOPLANTISINA KATILIM

Yayın Tarihi : 2.5.2019

"Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" gereğince revize edilen Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim programına dair 02 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019/3 sayılı genelge ile ilgili Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının (HADYEK) bilgilendirilmesi amacıyla 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Kurumumuz adına SAREM HADYEK Başkanı Dr. Cafer Bulut, Başkan Yardımcısı Ahmet MAMAK ve Sorumlu Veteriner Hekim Tuncay VURAL katılım sağlamıştır.

Toplantıda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019/3 Sayılı "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge"de yapılan değişiklikler ve HADYEK işleyişinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca revize edilmesi planlanan "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği"ne dair HADYEK'lerden konu ile ilgili görüş ve öneriler alınmıştır.