T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2019 YILI SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA’DA DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 25.2.2019

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından her yıl düzenlenen ve 18 Şubat 2019 tarihinde Antalya'da başlayan PDT-Su Ürünleri Araştırmaları, Proje Değerlendirme Toplantısı, 22 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek olup, toplantıda yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projeler değerlendirilecektir. SAREM olarak toplantıya 5 adet yeni teklif, 9 adet devam eden ve 8 adet sonuçlanan proje olmak üzere toplam 22 adet proje ile katılım sağlanmış olup, Kurum proje sunumları gerçekleştirilmiştir.


Yeni Teklif Projeler

1-    Kadir ÇAPKIN (Su Ürün. Yük. Müh.)- Türkiye'deki Kerevit Avcılığında Iskarta ve Hedef Dışı Av Miktarlarının Araştırılması

2-    Süleyman Oğuz KORKUT (Su Ürün. Yük. Müh.) - İç sularda Amatör Balıkçılığın Ticari Balıkçılığa Etkileri

3-    Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU (Su Ürün. Yük. Müh.) - Kapalı Devre Sistemde Suni İnkübasyon Uygulamaları ile II. Dönem Juvenil Kerevit (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Üretimini Artırmaya Yönelik Araştırmalar

4-    Dr. Vedat YEĞEN - Hirfanlı Baraj Gölünün Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini

5-    Belgin YOLDAŞ (Çev. Yük. Müh.)  - Eğirdir Gölü'nde Öncelikli ve Muhtemel Bulunabilecek Belirli Kirleticilerin Su, Sediment ve Biyotada İzlenmesi, Baskı-Etki Analizi ve Önlemler Paketinin Oluşturulması


Devam Eden Projeler

1-    Abdulkadir YAĞCI (Su Ürün. Yük. Müh.)  - Sazan Balığı Avcılığında Dip Paraketası Kullanımının Araştırılması

2-    Rahmi UYSAL (Su Ürün. Müh.)  - İç ve Batı Anadolu Bölgesi'ndeki Ticari Su Ürünleri Stoklarının İzlenmesi

3-    Dr. Vedat YEĞEN - Beyşehir Gölü'ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

4-    Dr. Mustafa CEYLAN - Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Tıbbi Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi

5-    Dr. Cafer BULUT - Alabalık Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Çevresel Etkisi

6-    Doç. Dr. Meral APAYDIN YAĞCI - Eğirdir Gölü Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi

7-    İsmail ERBATUR (Zir. Yük. Müh.)  - Yağ Balığının (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) Üretim Olanaklarının Araştırılması

8-    Dr. Cafer BULUT - Adıgüzel ve Cindere Baraj Gölleri'nin (Denizli) Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini

9-    Soner SAVAŞER (Zir. Yük. Müh.)  - Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaç ve Yavrularında Zencefil (Zingiber officinale) Kullanımı


Sonuçlanan Projeler

1-    Dr. Cafer BULUT - Eğirdir, Beyşehir, Uluabat İznik ve Kovada Göllerinin Su Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması

2-    Belgin YOLDAŞ (Çev. Yük. Müh.)  - Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice Baraj Gölleri'nin (Eskişehir, Ankara) Trofik Seviyesi ve Alabalık Yetiştiriciliği Açısından İncelenmesi

3-    Kamile Gonca EROL (Su Ürün. Yük. Müh.)  - Diyete İlave Edilen Prebiyotik İnülin ve Kitosan İle Probiyotik Bakteri Bacillus subtilis'in Astacus leptodactylus Yavruları Üzerine Kombine Etkilerinin Araştırılması

4-    Fuat BİLGİN (Su Ürün. Yük. Müh.)  - eDNA Kullanılarak Balık Populasyon Büyüklüğü Tahmini: Karataş Gölü Örneği

5-    Dr. Zübeyde HANOL BEKTAŞ - Türkiye'deki Kerevit (Astacus leptodactylus) Populasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Metotlarla Belirlenmesi

6-    Dr. Soner ÇETİNKAYA - Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen Siraz Balıklarının (Capoeta spp.) Raf Ömrü ve Pazar Potansiyelinin Belirlenmesi

7-    Mehmet CİLBİZ (Su Ürün. Yük. Müh.) - Hirfanlı Baraj Gölü Tatlısu Istakozlarının (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Dinamiği ve Stok Değerlendirmesi

8-    Kamile Gonca EROL (Su Ürün. Yük. Müh.) - TÜBİTAK-3001-Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus)'nun Ontogenik Gelişimine Bağlı Yem Formülasyonu