National Articles

2015

- Çetinkaya, S., Yegen, V., Bilgin, F., Uysal, R., Bostan, H.,., 2015.Variations of Some Growth Characteristics and Length-Length Relationships of Sakarya Bleak (Alburnus esherichii Steindachner, 1897) in Different Habitats. LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1): 29-35 (2015)​. ​DOI: 10.17216/LimnoFish-50​00087074


- Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke, T., 2015. Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research.1:1, 1-7. DOI: 10.17216/LimnoFish-5000083989​​


- Hanol, Z., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Korkut, S.O., Yener, O., 2015. Investigation the Selectivity of Gillnet Used in Roach (Rutilus rutilus L., 1758) Fishery in Uluabat Lake, Bursa-Turkey. Journal of Survey in Fisheries Sciences. 1(2):11-20


- Bulut C., Kubilay, A., Hanol Bektaş, Z., Birden, B., 2015. Histopathological Effects of Formaldehyde (CH2O) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1(1): 43-48.


- Bulut C., Akçimen U., 2015. Burdur Karamusa Deresi’nde Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinin Dere Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi. Yunus Araştırma Bülteni, 15(1): 45-58.


2014

- Emre, Y., Akyıldız, H., Özen, Ö., Yağcı, A.,  2014. Age, Growth and Otolith Morphometry of Capoeta angorae (Cyprinidae) Collected From Menzelet Reservoir and Fırnız Stream (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 31 (2).

- Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M., Bostan, H., Yeğen, V., 2014. Distribution of the topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva (Cyprinidae:Gobioninae) in Lake Eğirdir, Turkey. Journal of Survey in Fisheries Sciences. 1 (1) 46-55. 


- Ceylan, M., Yağcı, A., Akçimen, U., Bilgin, F., Gökçınar, N. C., Çınar, Ş., 2014. Kovada Kanalında (Egirdir-Isparta) Yasayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 2014(4): 9-19. DOI: 10.17693/yunus.57409


- Çetinkaya, S.,  Bilgin, Ş., Ertan, Ö.E., 2014. Su Ürünlerinde Tazelik ve Kalite Belirlemede Klasik Yöntemler. Ege J Fish Aqua Sci 31(2): 105-111​. Doi: ​​10.12714/egejfas.2014.31.2.07


​​- Bulut C., Çetinkaya O., Kubilay A., 2014. Bakırın (Cu+2) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Üzerine Akut Toksisitesinin Belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 2014(1), 31-39

 
2013

- Bulut, C., Çetinkaya, O., Kubilay, A., Akçimen, U., Ceylan, M., 2013. Çinkonun (Zn+2) Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso, 1810) Üzerine Akut Toksisitesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 32-38.


- Çınar, Ş., Küçükkara, R., Balık, İ., Çubuk, H., Ceylan, H., Erol, K.G., Yeğen, V., Bulut, C., 2013. Uluabat (Apolyont) Gölü'ndeki Balık Faunasının Tespiti,Tür Kompozisyonu ve Ticari Avcılığın Türlere Göre Dağılımı. Journal of FisheriesSciences.com, 7(4), 309-316


- Yağcı, M.A., Yeğen, V., Yağcı, A., Uysal, R., 2013. İç Anadolu Bölgesi'ndeki Bazı Baraj Göllerinde (Kütahya-Eskişehir/Türkiye) Zooplankton Türleri Üzerine Bir Ön Araştırma. EgeJFAS, 30(1), 37-40


 
2012

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., 2012. Isparta Çandır Göksu Kaynağı Üzerindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Olan Etkileri. Journal of FisheriesSciences.com. 6(4): 331-340


- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G.N., Köse, E., 2012. Kestel Deresi (Burdur) Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eskişehir, 28, 1-10


- Bulut C., Atay, R., Uysal, K., Köse, E., 2012. Çivril Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi. Anadolu University Journal of Science And Technology -C Life Sciences and Biotechnology, 2(1), 1-8


- Bulut C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., Köse, E., Tokatlı, C., 2012. Alabalık Üretimi Yapılan Akpınar Deresi (Denizli) Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Anadolu University Journal of Science and Technology, 2(2), 61-68


- Bulut C., Kubilay, C., Akçimen, U., Ceylan, M., 2012. Formaldehit (CH2O)'in Farklı Konsantrasyonlarının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Kortizol, Glikoz ve Lizozim Aktivitesi Üzerine Etkileri. Journal of Fisheries Sciences Dergisi, 6(4): 321-330


- Ceylan, M., Erbatur, İ., 2012. A study on nutrition of medicinal leech (Hirudo verbana Carena, 1820): Cannibalism? Ege J Fish Aqua Sci, 29(4), 167-170 
2011

- Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Köse, E, 2011. Karakuyu Gölü (Afyon) Yüzey Suyu Kalitesi Mevsimsel Değişimlerin Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, 1-8


- Ceylan, M., Altun, S., 2011. Vibrio anguillarum ile İnfekte Edilmiş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Hematolojik İncelemeler. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(2), 35-42


- Ceylan, M., Boyacı, Y.Ö., Meke, T., İnceoğlu, H., Kara, A., 2011. Uluabat Gölü'nde Yaşayan Kızılgöz Balığında (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) Ektoparazit Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) (Hirudinea: Rhynchobdellida) Bildirimi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 35(4), 207-209


 

2010

- Apaydın Yağcı, M., 2010. Göllerde Ötrofikasyon, Kontrolü ve Planktonik Gösterge Türler. Yunus Araştırma Bülteni, 2010(1), 11-14


- Erol., K.G., Özkök, R., Küçükkara, R., Çınar, Ş., 2010. Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 6(2), 23-30


- Çetinkaya, S., Bolat, Y., Bilgin, Ş. 2010. Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso 1810)'nın Biyolojisi. E-Journal Of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, 5(2), 50-61


- Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Köse, E., Çınar, Ş., 2010. Uluabat Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (1), 9-18


 
2009

- Apaydın Yağcı, M., Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, A., Cesur, M., Bostan, H., Çetinkaya, S., 2009. Fish Fauna and Fisheries of Lake İznik (Bursa-Turkey). Review of Hydrobiology, 2(2), 159-168


- Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Uysal, R., Yeğen, V., Yağcı, A., 2009. Reproduction Properties of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in the Işıklı Dam Lake (Çivril-Denizli/Turkey). Journal of FisheriesSciences, 3(3), 220-230


- Uysal, R., (Apaydın) Yağcı, M., Yeğen, V., Cesur, M.,Yağcı, A., Çetinkaya, S., Bostan, H., 2009. İznik Gölündeki (Bursa-Türkiye) Yayın Balığı (Siluris glanis L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 13(3), 221-228


 
2008

- Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, A., Ceylan, M., 2008. Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758)'nun Büyüme Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(4), 337-341


- Apaydın Yağcı, M., Uysal, R., Yeğen, V., Çetinkaya, S., Cesur, M., Bostan, H., Yağcı, A., 2008. İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 25(1), 19-25


- Çapkın, K., Korkut, S.O., Şevik, R., Olgun M., 2008. Beyşehir Bölgesindeki Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Yapisi ve Sorunlarının Belirlenmesi. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 466-474


- Çınar, Ş., Küçükkara, R., Ceylan, M., Çubuk, H., Erol, K.G., Akçimen, U., Savaşer, S., 2008. Uluabat Gölü’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu’nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25(4), 289-293


- Hanol, Z., Karaboz, İ., Sukatar, A., 2008. Mikroorganizmalar Aracılığı ile Mayın Arama ve Parçalama Yöntemleri. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 6 (3), 1-19


- Uysal, R., Apaydın Yağcı, M., Yeğen, V., Alp, A., Yağcı, A., 2008. Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 25(4), 259-265


- Yeğen V., Balık, S., Bilçen, E., Sarı, H.M., Uysal, R., Yağcı, A. (2008). Denizli İli Akarsularında Yayılım Gösteren Balık Türleri ve Bölgedeki Dağılımları, Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 301-311


 
2007

- Çınar, Ş., Çubuk, H., Özkök, R., Tümgelir, L., Çetinkaya, S., Erol, K.G., Ceylan, M., 2007. Beyşehir Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch. 1782) Popülasyonunun Büyüme Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5, 5-8, 401-409


- Çubuk,H., Balık, İ., Çınar, Ş., Özkök, R., Tümgelir, L., Küçükkara, R., Erol, K.G., Uysal, R., Yağcı, M., (2007). Eğirdir Gölü Balıkçılığında Son durum. Turkish Journal of Aquatic Life. Ulusal su Günleri Yıl: 3-5. Sayı: 5-8, 182-188


- Özkök, R., Çubuk,H., Tümgelir, L., Uysal, R., Çınar, Ş., Küçükkara,R., Erol, K.G., Ceylan, M., 2007. Eğirdir Gölündeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5, 5-8, 313-322

- Tümgelir, L., Çubuk, H., Çınar, Ş., Özkök, R., Küçükkara, R., Ceylan, M., Erol, K.G., Çetinkaya, S., 2007. Beyşehir Gölü'ndeki Tatlısu Kefali (Leuciscus lepidus Heckel. 1843) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5, 5-8, 200-208


 
2006

- Apaydın Yağcı, M., Özkök, R., Erol, K.G., Çubuk, H., 2006. Beyşehir Gölü'ndeki Sudak Populasyonu (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758))'nun Beslenme Özellikleri. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. 11-13 Mayıs, 420-427, Beyşehir/Konya


- Çetinkaya, S., Çınar, Ş., Özkök, R., Erol, K.G., 2006. Beyşehir Gölündeki Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L.,1758) nun Büyüme Özellikleri. I. Uluslararası Beyşehir Ve Yöresi Sempozyumu Beyşehir, 11-13 Mayıs, 697-704, Beyşehir/Konya


- Çınar, Ş., Çubuk, H., Tümgelir, L., Çetinkaya, S. 2006. Beyşehir Gölündeki Sudak Populasyonu (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758))nun Büyüme Özellikleri. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. 11-13 Mayıs. Beyşehir/Konya


- Çubuk, H., Balık, İ., (Apaydın) Yağcı, M., Çınar, Ş., 2006. Beyşehir Gölü'ne Sonradan Aşılanan Yeni Balık Türlerinin Göl Ekosistemi Üzerine Etkileri. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. 11-13 Mayıs. 285-289. Beyşehir/Konya


- Erol, K.G., Çetinkaya, S., Tümgelir,L., Çubuk, H. 2006. Beyşehir Gölündeki Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) Büyüme Özellikleri. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs, 315-321, Beyşehir/Konya


 
2001

- Bilgin F, Çınar K. 2001. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Midelerinin Farklı Gelişim Dönemlerindeki Histolojik ve Histokimyasal Yapısı. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 65-75


- Çınar K, Bilgin F, 2001. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Bağırsaklarının Farklı Gelişim Dönemlerindeki Histolojik ve Histokimyasal Yapısı., S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 5:1, 72-85


 
2000

- Çınar K, Aştı R.N, Kurtdede N, Bilgin F, Küçük, F, 2000. Tatlı Sulara Adaptasyon Süresince Yılanbalığı (Anguilla anguilla) Elverlerinin Solungaçlarında Klorid Hücrelerdeki Ultrastrüktürel Değişimler. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 32-42.

YUKARI