T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

PAMUK HASAT YARDIMCILARI KULLANIMI VE KOMTAMİNANTSIZ PAMUK ÜRETİMİ KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ

Yayın Tarihi : 7.9.2017

06.09.2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programı dahilinde, kurumumuz mühendisleri Dr. Feride ÖNCAN ve Zir. Yük. Müh. Şerife BALCI tarafından, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Düşük Sıcaklıklarda Uygulanan Hasat Yardımcılarının Uygulama Başarısı ve Lif Kalitesi Üzerine  Etkisi ve Ege Bölgesinde Makine ile toplanan pamuklarda başlıca kontaminantların belirlenmesi ve  kontaminasyonsuz pamuk üretim olanaklarının araştırılması konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde kaliteli pamuk hasadı için hasada yardımcı kimyasalların kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Ayrıca pamukta kontaminasyonun önemi vurgulanmış ve kontaminasyonsuz pamuk üretim olanakları hakkında bilgi verilmiştir.  Eğitime il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan teknik personel katılmıştır.