T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİYOKÜTLENİN ENERJİ YOLCULUĞU 9. TEKNİK EĞİTİMİ

Yayın Tarihi : 10.11.2023

TAGEM, UNIDO VE GEF işbirliği ile yürütülen "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi" kapsamında, Biyokütlenin Enerji Yolculuğu 9. Teknik Eğitimi BATEM ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya Enstitü Müdürümüz Dr. Engin GÖNEN katılım sağlamıştır.