T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROJE

Yayın Tarihi : 11.3.2021

İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİLERİ VE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİNİN FÜZYONU İLE DİJİTAL TARIM UYGULAMALARI: MISIR (ZEA MAYS) GELİŞİMİ İZLENMESİ

Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK ve Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN Enstitümüzü ziyaret ederek Enstitü Müdürümüz Bülent CENGİZ başkanlığında, müdür yardımcıları Yakup NOGAY, Mesut ESMERAY ve Arge Koordinatörü Ahmet DUMAN ile Dijital Tarım uygulamaları konusunda yapılan toplantı sonucunda ortak proje hazırlanmasına karar verildi.

Bu proje ile ülkemiz tarımında önemli bir değere sahip mısır (Zea Mays) bitkisinin gelişiminin ve yarattığı çevresel etkilerin farklı görüntüleme bantları içeren insansız hava aracı (İHA) teknolojileri, uydu görüntüleri ve yapay zeka yöntemlerinin füzyonu ile hassas bir şekilde izlenmesi ve farklı evrelerdeki mısır türlerinin UA verilerinden otomatik sınıflandırması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, projenin temel amacı; ülkemiz ekonomisi için önem arz eden mısırın fenolojik gelişim evrelerini ve bu evrelerdeki spektral imzalarını, farklı tohum tiplerinin, bitki muhtevasının ve haşerelerin mısır gelişimi ve spektral imzalar üzerindeki etkisini, mısırın ekim öncesi, gelişim evrelerinde ve hasat sonrası toprak ve bulunduğu bölgedeki akarsu su kalitesinde yarattığı değişimleri araştırmaktır.