T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TİKA Destekli Proje Kapsamında Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi

Yayın Tarihi : 19.04.2021

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) tarafından desteklenen ve işbirliği içerisinde olduğumuz “Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Meyve Bahçesi Kurulması” projesi kapsamında, Enstitümüz araştırmacılarından Dr. Hasan Cumhur SARISU Afganistan Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Akademisyen ve öğrencilere Meyve Yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik bilgi paylaşımında bulunmuştur. Ayrıca Kabilde bulunan Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Zirai karantina müdürlüklerine yapılan ziyaretlerde teknik değerlendirmeler yapılmıştır.