4.7.2018 / Gösterim Sayısı : 402

Kiraz Hasat Teknikleri Eğitim Materyali Hazırlık Toplantısı Enstitümüzde Gerçekleştirildi

#2018 AB Erasmus

AVRUPA KOMİSYONU ERASMUS+ STRATEJİK ORTAKLIKLAR PROGRAMI'nca desteklenen 2017-1-TR01-KA202-045709 nolu "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli proje kapsamında kiraz hasat teknikleri eğitim materyali hazırlık toplantısı Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya proje ortakları olan Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Zir. Yük. Müh. Atakan GÜNEYLİ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Işılay YILDIRIM, Zir. Yük. Müh. Cemile Ebru ONURSAL, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Arzu ŞEN, Zir. Yük. Müh. Mehmet Cengiz ARSLANOĞLU, Zir. Yük. Müh. Ertürk İNCE katılmıştır.

Toplantının ilk gününde; proje kapsamında şimdiye kadar olan gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Proje ortaklarının diğer faaliyetleri ve elde edilen çıktılar anlatılmıştır. Ayrıca ilerleyen süreçte yapılacak faaliyetler planlanmıştır. Toplantının ikinci gününde kirazda en iyi hasat teknikleri, yapılan bu toplantıda ele alınmış olup görsel ve yazılı eğitim materyali oluşturulmuştur.


''