T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2019 Yılı TAGEM PDT Toplantıları

Yayın Tarihi : 28.02.2019

Her yıl "Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü" tarafından düzenlenen "Program Değerlendirme Toplantısı" 04 Şubat-  01 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşmiştir.

Müdürlüğümüzün araştırma personeli tarafından; "Bağcılık Araştırmaları grubunda 4 adet yeni teklif proje, 4 adet sonuç ve 6 adet gelişme raporu, Toprak ve Bitki Besleme Araştırmaları grubunda 1 adet toplu sonuç ve 1 adet gelişme raporu, Bitki Hastalıkları Araştırmaları grubunda 1 adet yeni teklif proje ve 2 adet gelişme raporu, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları grubunda 1 adet gelişme raporu, Gıda Araştırmaları grubunda 1 adet sonuç raporu ve 1 adet gelişme raporu, Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırma grubunda 1 adet gelişme raporu, ve Tarım Ekonomisi Araştırmaları grubunda 2 adet yeni teklif proje ve 1 adet sonuç raporu" olmak üzere toplamda 7 adet yeni teklif proje, 7 adet sonuç raporu ve 12 adet gelişme raporu sunulmuştur.