T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ülkesel Üzüm Rekolte Tahmini Eğitimleri Manisa ve Antalya İllerinde Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 22.05.2018

Ülkesel üzüm rekolte tahmininin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ikinci kez açıklanacak olması sebebiyle, Bakanlığımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri bünyesinde üzümde rekolte tahmin komisyonlarının oluşturulmasını talimatlandırmıştır. 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde üzüm rekolte tespit ve tahmin çalışmalarında görev alacak Bakanlık personelleri ile ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla Üzümde Rekolte Tahmini Eğitimleri Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, 03 Mayıs 2018 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Manisa İl Müdürlüğü'nde, 07-08 Mayıs 2018 tarihinde Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz Müdürü Sayın Akay ÜNAL Antalya ilinde gerçekleştirilmiş toplantılarına katılarak şimdiye kadar yapılan rekolte tahmin çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir. Manisa ve Antalya illerinde gerçekleşen eğitimlerde kurumumuz Eğitim Yayım Koordinatörü Zir.Yük.Müh. Turcan TEKER tarafından "Üzümde Rekolte Tahmini ve Bağ Tesis Tekniğinde Dikkat Edilecek Durumlar" ve Zir.Yük.Müh Esra ALBAZ tarafından "Bağ Hastalık ve Zararlıları" konularında  teorik bilgiler verilmiştir. Manisa İlinde gerçekleşen teorik eğitimin ardından kurumumuz araştırma parselinde Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Zir.Yük.Müh. Oğuzhan SOLTEKİN'in katılımıyla toplantıya katılım gösteren teknik elemanlara uygulamalar aktarılmıştır.