T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te UNOSSC Bahçe Bitkileri Çalıştayına Katıldık

Yayın Tarihi : 25.09.2017

Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te UNOSSC Bahçe Bitkileri Çalıştayına Katıldık

Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi(UNOSSC), seçilmiş Arap Ülkelerinde ve Avrupa'da örnek kırsal toplulukların özgüvenini geliştirmeye katkı sağlayacak, yükseltilmiş gıda güvenliği için bölgeler arası işbirliğini geliştirecek, uygun bilgi ve uzmana ulaşımı daha aktif hale getirecek, uygun olan yerlerde ulusal düzeyde karar verme sürecinde orta yolu bulmaya katkı sağlayacak proje teklifinde bulunmuş ve proje kabul edilmiştir. Projede Cezayir, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Sudan, Özbekistan, Türkiye ve Tunus yer almaktadır. Türkiye tarımsal kooperatiflerde ve aynı zamanda projenin ihtiyaçlarına uygun olarak Türkiye'deki diğer ortakların önerebilecekleri diğer alanlarda IFAD tarafından uzman sağlayıcı 3 ülkeden biri olarak tavsiye edilmiştir. Proje çerçevesinde projeye ortak olan ülkelerde IFAD, Güney Güney İşbirliği veya katılımcı ülkeden gelen talepler doğrultusunda çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Özbekistan'ın Taşkent şehrinde 05-07 Eylül 2017 tarihlerinde Bahçe Bitkileri konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya ülkemizi temsilen proje odak noktası Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dilek Kahraman, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünden Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk KARABAT, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Volkan GÖZEN ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Andaç ÇAVDAR katılmışlardır.

Katılımcı ülkelerin temsilcileri ülkelerinde bahçe bitkileri yetiştiriciliğinin genel durumu, yaşanan zorluklar, bu zorluklar karşısında üretilen başarılı çözümler ve bu çözümlerin nasıl gerçekleştirildiğine dair tecrübelerini, sektörün daha ileriye götürülmesi için olası umutlar ve ülkelerinde yatırım yapılabilecek alanlar hakkında sunumlarını yapmışlardır. Ülkemiz adına bağcılık alanında Enstitümüz Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk KARABAT Türkiye'nin bağcılık potansiyeli ve işbirliği olanakları hakkında sunumunu yapmıştır. Ayrıca Enstitümüzce geliştirilen Sultan7 üzüm çeşidi hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Çalıştay esnasında Semerkant'ta yeni kurulmuş modern bağ ve meyve bahçeleri ziyaret edilmiştir. Ayrıca Taşkent'te düzenlenen meyvecilik bağcılık fuarına katılım sağlanmıştır.

Çalıştayda gerek uluslararası kurum ve kuruluşların ve gerekse farklı ülkelerin meyvecilik, bağcılık ve sebzecilik konusundaki geldikleri nokta ve ihtiyaçları ve işbirliği olanakları konusunda detaylı bilgi elde edilmiştir.