14.11.2017 / Gösterim Sayısı : 370

Odak Grup Toplantısı

#galeri095

Araştırma- Yayım- Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesine Yönelik Odak Grup Toplantısı Yapıldı.

"Türkiye Bağcılığında Araştırma Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi" projesi kapsamında 8.10.2017 günü Müdürlüğümüzde Dr. Şener UYSAL'ın moderatörlüğünde odak grup toplantısı düzenlendi. Açılış konuşmasını Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay ÜNAL'ın yaptığı toplantıda Dr. Hülya UYSAL proje hakkında kısa bilgi verdikten sonra toplantıya geçildi. Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinden akademisyenler, araştırmacılar, Şehzadeler, Salihli ve Alaşehir Ziraat Odaları Başkan ve temsilcileri, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçi eğitim ve yayım faaliyeti yürüten teknik elemanlar, çiftçiler konuya ilişkin görüşlerini bildirdi.  Toplantıda tarımsal üretimin her aşamasında araştırma-yayım ve çiftçi ilişkisinin ayrılmaz bir bütün olduğu, yayım faaliyetlerine yönelik stratejik amaç ve hedeflerin koordineli birlikte belirlenmesi ve yürütülmesinin zorunluluğu dile getirildi. Çiftçiler, yayım faaliyetlerinin uygulamalı, çözüm odaklı, güncel bilgilerle donatılmış olması gerektiğini belirtti. Çiftçilerin bilgiye ulaşım olanaklarının teknolojik gelişimle birlikte daha fazla arttığı ve buna ilişkin günümüzden örnekler verilerek Araştırma- Yayım- Çiftçi İlişkilerinin güçlenmesi için yapılması gereken işlemler belirlendi.         


''