T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Teke Katım Şenliği

Yayın Tarihi : 5.10.2021

​Genel Müdürlüğümüz tarfından uygulanan ve Kurumumuz teknik personellerince alt proje liderliği yürütülen Ankara Keçisi Halkelinde Islah Projesi kapsamında Ankara İli Güdül İlçesi Boyalı Köyü ve Ayaş İlçesi Bayat yaylasında teke katım şenliği düzenlenmiştir. Teke katım şenliğine Ankara Milletvekili Sn. Zeynep YILDIZ, Güdül Belediye Başkanı Sn. Muzaffer YALÇIN, TAGEM Büyükbaş hayvancılık Koordinatörü Dr. Kürşat ALKOYAK, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ayten SALANTUR, Kurum Müdürümüz Dr. Engin ÜNAY, Yetiştirici Birlikleri temsilcileri, Köy Muhtarları ve yetiştiriciler katılmıştır. Açılış konuşmasında projenin tanıtımını yapan Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ Ankara'da 30.000 baş keçi ve 1.500 baş tekede ıslah projesi yürütüldüğünü bildirmiştir. Bu amaçla keçilerin tiftik verimi ve kalitesi yönünde geliştirme çalışmaları yapılarak daha fazla ve daha kaliteli tiftik elde etme çalışması yapılmaktadır. Teke katımı yapılan işletmede elit sürü kaydı tutulmaya başlanacak ve bu sayede anne baba kaydı belirli olan soy kütüğü kaydına sahip üstün vasıflı elit sürüler elde edilecektir. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer YALÇIN konuşmasında Ankara Keçisinin önemli bir yerli gen kaynağımız olduğu, proje sayesinde önemli gelişmeler yaşandığını ve çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. TAGEM Büyükbaş hayvancılık Koordinatörü Dr. Kürşat ALKOYAK ise Ülkesel Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan ıslahı ,projelerinin önemine değinmiştir. Ankara Milletvekili Zeynep YILDIZ konuşmasında 2000'li yıllarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ankara Keçisinin TArım ve Orman Bakanlığının uyguladığı projeler sayesinde iyi bir noktaya geldiğini, standartların üzerinde tiftik üretiminin yakalandığını ve bu aşamadan sonra ürün işleme çalışmalarının yapılacağını belirtmiştir. Konuşmaların ardından işletme ziyareti yapılarak teke katımı yapılmıştır. Bu amaçla arama tekeleri vasıtasıyla kızgınlıkta olan keçiler tespit edilmiş, belirlenen üstün vasıflı tekelerle bölme usulüne göre çiftleştirme yapılmıştır. Bu sayede doğacak olan oğlakların anne baba kayıtları tutularak soy kütüğü kaydı oluşturulacaktır. Yerinde incelemeden sonra ikram ile etkinlik son bulmuştur.