6.3.2018 / Gösterim Sayısı : 315

2018 Proje Değerlendirme Toplantısı

#Antalya 2018

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Proje Değerlendirme Toplantısı 26 Şubat-03 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Toplantının ilk günü ortak toplantıda Genel Müdür Yardımcımız Dr. Necati TULGAR açılış konuşması yaptı ve Enstitülerdeki araştırmalar ve geliştirmeler hakkında bilgi verdi. Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Büyükbaş, Küçükbaş ve Hayvan Genetik Kaynakları, Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları ile Kanatlı ve Küçük Evciller Araştırmaları toplantılarına katıldık. Toplantıya Enstitümüzden Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte 17 teknik personel katılımı olmuştur. Toplantıya 13 yeni teklif proje, 2 sonuç raporu ve 20 ara rapor sunduk. Yeni teklif projelerimizin 10 tanesi değerlendirme toplantısında kabul edildi.

Sunulan Yeni Teklif Projeler:

 1. Küçükbaş Hayvan Islahına Yönelik Akıllı Ölçüm Platformu Prototipinin Geliştirilmesi (Dr. Engin ÜNAY)
 2. Ankara Keçilerinde Bisphenol A (BFA)' in Başlıca Androlojik Parametreler Üzerine Etkisi (Seher YIRTICI)
 3. Sığırlarda İn Vivo Embriyo Üretimi İçin Alternatif Teknikler Geliştirilmesi; Özel Bir Adjuvan ile Yeni Bir Süperovulasyon Metodu (Tuncay ÇÖKÜLGEN)
 4. Laktoferrin, Kazein ve Whey Proteinleri İçeren Sulandırıcılar Kullanılarak Ankara Keçisi Tekesi Spermasının Kriyoprezervasyonu  (Zeynep SEMEN)
 5. Farklı Yörelerde Yetiştirilen Kıl Keçilerine Ait Kan Proteinleri Polimorfizmi ve Bazı Kan Serumu Biyokimyasal Değerleri (Zeynep SEMEN)
 6. Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerde Amino Asit İçerik ve Miktarlarının Belirlenmesi (Barış KILIÇ)
 7. Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Dr. Arzu EROL TUNÇ)
 8. Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik Dönemlerde Besin Madde Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif Modelle Beslemenin Bazı Verim ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi  (Dr. Engin ÜNAY)
 9. Arpa-Fiğ Kuru Otu ve Arpa-Fiğ Silajının Lalahan Koyunlarında Canlı Ağırlık, Dölverimi ve Kuzu Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri (Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ)
 10.  Yerli Kara Sığırların Isı Değişimlerindeki Bazı Fizyolojik ve Verim Parametrelerinin Belirlenmesi (Çağrı Melikşah SAKAR)
 11. Rasyona İlave Edilen Korunmuş Yağların Kolostrum ve Sütteki İmmün İlişkili Eksozomal MikroRNA İfadesine Etkisi  (Gülşen YILDIRIM ŞENYER)
 12. Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) Silolanabilirlik Özellikleri, Kaba Yem Değeri Ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Pınar ÖZDEMİR)
 13.  Yerli Karasığırı İçin Uygulanan, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Desteklemesinin Sosyo-Ekonomik Etkisi (İlker ÜNAL)

 


''