8.3.2018 / Gösterim Sayısı : 486

Kadroya Geçiş İçin Sınav Günü

İ L A N T U T A N A ĞI

(SINAV GÜNÜ)

 

                  24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20.11.2017 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 696 Sayılı KHK' nin 127. Maddesinde ,375 sayılı KHK' ye eklenen geçici 23 ile Kamu İdareleri ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda çalışan Alt İşveren İşçilerine Sürekli Kadroya geçiş hakkı tanınan ve Bu kapsamda Müdürlüğümüz emrinde çalışan ve sürekli işçi kadrosuna geçmeyi ve Sınava girmeyi hak kazanan (14) işçinin Yazılı sınavları 14.03.2018 tarihinde Saat 10.00 ' da Sözlü Sınavları saat 14.00 ' de yapılacak olup, İş bu tutanak Web sitemizde, Kurumumuz Ana Bina, Biyoteknoloji  ve Yetiştirme - Üretim binaları panolarında ilan edilmek üzere Komisyon üyelerince imza altına alınmıştır 08.03.2018

1– Ahmet BUDAK

2- Bayram BAŞLI

3- Bünyamin MARAŞ

4- Çağlar ÖZDEK

5- Dilek DEMİRCİ

6- Emre TANER

7- Gökhan KAYA

8- Hacı ALPARSLAN

9- Mahir MIZRAK

10- Murat YILDIRIM

11-Orhan KURÇEREN

12-Ahmet ÇALIŞ

13-Yaşar ÇITAK

14-Olcay SOLAK

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

 

 

ÜYE                                              ÜYE                                              ÜYE                                              ÜYE

Murat ÜNAL                          Dr.Engin ÜNAY                     Asaf GÜLHAN                        Bekir ASLAN

İdr.Müd.Yrd.                         Mühendis                               Döner Ser. Say. V               V.H.Kontrol İşletmeni

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI

08.03.2018

Dr. Muharrem SATILMIŞ

MÜDÜR


''