26.2.2018 / Gösterim Sayısı : 583

Kadroya Geçiş İçin Sınava Girmeye Kesin Hak Kazanan İşçiler

​24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 20.11.2017 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 696 sayılı KHK'nin 127. maddesinde, 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23 ile Kamu İdareleri ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda çalışan alt işveren işçilerine sürekli geçiş hakkı tanınan ve bu kapsamda Müdürlüğümüz emrinde çalışan ve sürekli işçi kadrosuna geçmeyi hak kazanan (14) işçinin isimleri Web sitemizde, Kurumumuz ana bina, Biyoteknoloji ve Yetiştirme-Üretim binaları panolarında ilan edilmiş, ilan edilen listeye adaylardan herhangi bir itiraz gelmediğinden sınava girecek kişilerin isimleri kesinlik kazanmıştır.


1) Ahmet BUDAK

2) Bayram BAŞLI

3)Bünyamin MARAŞ

4) Çağlar ÖZDEK

5) Dilek DEMİRCİ

6) Emre TANER

7) Gökhan KAYA

8) Hacı ALPARSLAN

9) Mahir MIZRAK

10) Murat YILDIRIM

11) Orhan KURÇEREN

12) Ahmet ÇALIŞ

13) Yaşar ÇITAK

14) Olcay SOLAK

''