25.12.2017 / Gösterim Sayısı : 2097

2018 YILI STAJ BAŞVURUSU (02.01.2018 - 30.04.2018)

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; ''Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği'' ile ortaöğretim programlarına ilişkin ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre staj programları yürütülmektedir. 2018 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Staj Uygulama Takvimine göre;

1-Staj Başvuruları 02.01.2018-30.04.2017 mesai bitimi tarihleri arasında yapılacak olup bu tarihlerden sonra müracaat kabul edilmeyecektir.

2-Staj Başvuruları Enstitümüze şahsen yapılacak olup posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Staj başvurusuna gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri (matbu dilekçe ekinde) ibraz edeceklerdir.

               -Başvuru dilekçesi

              -2 adet nüfus cüzdan fotokopisi (aslı öğrenci tarafından yanında getirilecektir.)

               -2 adet vesikalık fotoğraf (son altı aylık)

               -Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,

               - Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü' ne hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı

5- Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi (Zootekni) bölümleri haricindeki staj müracaatları kabul edilmeyecektir.

6- Başvuruların değerlendirilmesi 02.05.2018-11.05.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi internet sitemizden duyurulacaktır.

7- Yukarıdaki belgeler ibraz edildikten sonra 14.05.2018-08.06.2018 tarihleri arasında Enstitümüz-Okul/Üniversite-Öğrenci arasında STAJ SÖZLEŞMESİ imzalanacaktır. Staj başlama tarihinden sonra sözleşme imzalamaya gelen öğrenciler staj yapma haklarını kaybedeceklerdir. Staj sözleşmesi 3 nüsha olarak Enstitümüzden alınacaktır. Öğrenci 1 nüshasını okuluna götürüp imzalatıp Enstitümüze teslim etmek zorundadır.

8- Başvuru kabul edilen stajyer öğrenci staja başlamadan önce;

  • Okuldan/Üniversiteden alınacak "SGK SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ"  staja başlamadan ibraz edilecektir.
  • Okuldan alınarak ilgili bölümleri doldurulmuş ve okul tarafından imzalanması gereken yerler imzalanmış halde STAJ DEĞERLENDİRME FORMU nu Enstitümüze temin etmek zorundadır.

     


''