T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Müdürlüğümüz Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi.

Yayın Tarihi : 30.4.2018

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında müdürlüğümüz personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 24-27 Nisan tarihleri arasında Bakanlığımız İş Güvenliği Uzmanları Murat AYVAZ ile Ali GÜL’ün verdiği eğitime tüm personelimiz katıldı. Eğimde iş sağlığı ve güvenliğini genel kuralları ve güvenlik kültürünün oluşturulmasının üzerinde duruldu. Ayrıca mevzuatla ilgili bilgiler verilirken meslek hastalıkları, iş kazalarının oluş sebepleri ve bunların nasıl önleneceği anlatıldı. Küçük tedbirlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini gösteren eğitimde asıl amaç iş güvenliği alanında farkındalık oluşturmaktı. Kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması, güvenlik ekipmanlarının temini, risklerin en aza indirilmesinde büyük önem arz etmekte olduğu özellikle vurgulandı. İş kazalarının önlenmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi açısından, bu konulara hassasiyetle yaklaşılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Enstitü Müdürümüz Mehmet Ali DÜNDAR kapanış konuşması yaparak; Müdürlüğümüz ve personelimiz açısından faydalı bir eğitim programı olduğunu, personelimizin İş Güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.