T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Özel Sektör Ar-Ge ve İnovasyon Ofisimiz Açıldı…

Yayın Tarihi : 20.2.2018

Enstitü Müdürlüğümüzde Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinin bilgi birikimi ve teknoloji tanıtım broşür, kitap ve basılı yayınlarını içeren özel sektör ar-ge ve inovasyon ofisi açılmıştır.

Ocak ayından beri faaliyet gösteren Özel Sektör Odamıza şu ana kadar 2 (iki) özel sektör kuruluşu proje görüşlerini sunmuştur.

Amacımız; Bölgemiz özel sektör kuruluşlarının projelerini tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik özellikle enerji, sulama, makine ve alt yapı konusundaki araştırmalarına katkı sağlamaktır.