T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

PROJELERİMİZ - TARIMSAL ARTIKLAR KOMPOSTLAŞTIRILARAK TOPRAĞA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Yayın Tarihi : 24.8.2020

Farklı Materyaller ile Zenginleştirilmiş Tavuk Gübresi ve Tarımsal Artıklardan Elde Edilen Kompostun Toprak Kalitesi Ve Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi projesi;

Bakanlığımızın TAGEM destekli doktora akademik projeleri kapsamında bu çalışma ile, Konya Kapalı Havzasında (KKH) sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY) planlamasında tavuk gübresinin farklı materyaller ile zenginleştirilerek, adsorblanarak içeriğindeki azot kaybının azaltılması ve arazi iyileştirilmesinde kompostlaştırma teknikleriyle kullanılabilirliğinin artırılması ve geri dönüşümü amaçlanmıştır. Ayrıca havzada yoğun tarımın yapıldığı arazilerde genellikle tarımsal artıklardan mısır, ayçiçeği artıklarının hasat sonrası anızlarının yakıldığı bilinmektedir. Bu tarımsal artıkların organik karbon miktarının kompostlaştırılmasıyla toprağa geri kazandırılması gerekmektedir.

 

Bu TAGEM projesi ile, rüzgar erozyonuna uğramış sorunlu, organik maddece yoksun, marjinal yarı kurak alanlarda, leonardit, klinoptilolit, biyokömür gibi farklı materyallerle ilave edilmiş tavuk gübresinin tarımsal artıklar ile birlikte kompostlaştırılmasıyla topraklarda karbon ve azot mineralizasyonunun sağlanması, organik madde muhtevasının yükseltilmesi, mikroorganizma aktivitesinin ve agregat stabilitesinin artırılması ve nihayetinde erozyonun azaltılması beklenmektedir.

 

Bu yönüyle çalışma, farklı materyallerle katkılı hayvansal ve bitki artıklarının kompostlaştırma teknikleriyle ekosistem hizmetlerine geri kazanımı, alternatif olması yönüyle, özgün bir değere sahiptir. Ayriyeten, Ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri olan Bakanlığımızın Milli Tarım Politikasında kimyasal gübre kullanımının azaltılıp organik artıkların kompost gübre olarak değerlendirilmesine vurgu yapılmıştır. Bu çalışma bu amaca katkıda bulunmaktadır.

Enstitümüzün Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde, 09.07.2019 tarihinde, projede belirtildiği üzere 5 farklı kompost konusunda projenin kompostlaştırma işlemleri başlatılmıştır. Kompost oluşumunda toplamda 27 karıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.  Kompostlaştırma, 109 gün sonra 25.10.2019 tarihinde nihai son ürün haline gelmiştir.

Sonbaharın Ekim ayında 5 farklı kompost konusundan, 5 farklı dozda (0, 1, 2, 3, 4 ton/da) (KM) 3 tekerrürlü olmak üzere 75 parsel hazırlanmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre çakılı deneme olarak yürütülmektedir. Kompostları toprağa karıştırmadan önce, kimyasal ve fiziksel ve biyolojik analizler için topraktan örneklemeleri de alınmıştır.

30.10.2019 tarihinde, tarla denemesinde nihai kompostların konularına ve dozlarına göre, toprak yüzeyine serilmesi işlemleri yapılmıştır. Akabinde 25 cm derinlikte patlatma çizel pullukla sürüm işlemleri ve sonrası rotavatör makinasıyla 20 cm derinliğinde toprağa karıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Denemede İlkbahar mevsiminde Mayıs ayında toprak hazırlığı sonrası, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu tek yıllık, yerli AGA silaj mısır çeşidinde, bitkinin ekim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Deneme, Karapınar koşullarında tarım arazisinde sulu koşullarda 2 yıl yürütülmektedir.

Denemenin 2. Yılında, mısır bitkisinin fizyolojik gelişimi süresince ve bitkinin hasadı sonrası hem toprak kalitesi hem de bitkinin gelişimi açısından farklı kompost konularının etkileri ortaya konacaktır.