T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

PROJELERİMİZ-KARAPINAR ŞARTLARINDA FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ VE TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAĞIN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PROJESİ

Yayın Tarihi : 21.7.2020

​Bu çalışmayla Karapınar bölgesinde yaygın bazı tarımsal atıkların toprakla buluşması sağlanacak; geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme ve doğrudan anıza ekim uygulamalarının toprakta organik madde düzeyine ve toprağın diğer kimyasal ve fiziksel özelliklerine etkisi ortaya konacaktır. Çalışma sonucunda organik madde uygulamalarının toprağın hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerindeki etkisinin yanında azaltılmış toprak işleme sistemlerinin geleneksel toprak işlemeye göre farklılıkları ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.